Teated

VALVERÜHM

  • Calendar icon 28.06.2019


Alates esmaspäevast, 01.07. oleme Hiiu Valla Lasteaia valverühmaga Vabaduse 47 majas. 

Palun kindlasti anda informatsiooni, laste mitte tulemisest või hilinemisest , lasteaia üldmobiilile 53322836

Majja sisenemine on peauksest, mis asub Vabaduse tänava poole.

Valverühma tööaeg on 7.00 -18.00Kärdla lasteaias tehakse hädavajalikud remonditööd

  • Calendar icon 21.05.2019

Kärdla lasteaia selleks suveks plaanitud soojustamise ja ventilatsioonitööd sellises mahus jäävad ära – vald teeb hoones hädavajalikud ehitustööd, et võtta plaani uue lasteaiamaja ehitus.

Lasteaia soojustamise ja ventilatsioonitööde ehitushanget avades selgus, et omaosalus läheks valla jaoks plaanitust ligi kaks korda kallimaks ning see pani vallavalitsust uuesti tööde mõistlikkuse ja otstarbekuse üle mõtlema. “Teame, et lasteaed vajab töid suuremas mahus, kui praegu plaanis,“ ütles vallavanem Reili Rand ja lisas, et lasteaia õpikeskkonna parendamiseks oleks sarnaselt koolile vaja funktsionaalsemat ruumilahendust. “Kui täna suunaksime 500 000 eurot omavahendeid soojustamiseks ja ventilatsioonitöödeks, viiks see Hiiumaa valitsejad kolme-nelja aasta pärast mõttele, et sinna hoonesse on hiljuti investeeritud ja võtame prioriteediks teised objektid,” selgitas Rand. Seega otsustas vallavalitsus kuulutada ehitushanke nurjunuks: “Plaanitud tööde maht ei ole laste vajadustest lähtuvalt mõistlik.” Vallavalitsuse prognoos on, et uue kaasaegse lasteaia ehitusmaksumus koos sisustusega on suurusjärku 2 miljonit eurot, siis selles valguses tundub mõistlikum uue lasteaia ehitamine.

Vallavalitsus teeb sügisel muutmisele minevasse eelarvestrateegiasse muudatusettepaneku kavandada eelseisvateks aastateks eelarvevahendid nii uue lasteaia ettevalmistustöödeks kui ka rajamiseks.

Tänavu uuendatakse lasteaia evakuatsioonivalgustust, tehakse elektritöid ja pannakse uus veeboiler. Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann lisas, et lasteaia lekkiva katuse osas on veel vaja selgust, millises mahus on vaja töid katuse parandamiseks. “Plaanis on see samuti esimesel võimalusel ära teha,” ütles Preimann.TEADE!

  • Calendar icon 18.02.2019

Osalemaks valverühmas , palume esitada avaldus direktorile hiljemalt 15.mai 2019

Kohatasu rakendatakse ainult valverühmas osalevatele lastele. (vt. Hiiu Valla Lasteaia kodukorda pt.8 lg.2)

Kooliksettevalmistavatele hakkab kehtima alates 01.06. kohatasu 20.-