Hiiu Valla Lasteaed alustas tööd 01.09.2015.aastal Kärdla Lasteaia ja Kõrgessaare lasteaed "Vigri" ühtse juhtimise alla viimisega. Lasteaed töötab 10 rühmalisena. (Kalda maja 7 rühma ja Vigri maja 3 rühma).

Alates 01.09.2016.a. töötab lasteaed 8 rühmalisena (Kalda maja 6 rühma ja Vigri maja 2 rühma)

Lasteaia põhiülesandeks on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks. Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.


kiusamisest_vabaks avastustee tel eliis